Przedstawiciele bohemy artystycznej

Głównymi przedstawicielami bohemy inaczej cyganerii artystycznej byli buntownicy. Osoby zajmujące się w swoich czasach tematami drażliwymi i oburzającymi. Do ich grona bez wątpienia zalicza się Stanisław Przybyszewski będącym swoistym przywódcom całej, nieformalnej grupy. Inne osoby zaliczające się do bohemy europejskiej to Arthur Rimbaud oraz Paul Verlaine. Na temat samej bohemy tworzono piosenki i sztuki teatralne oraz operowe,. Ich autorami byli zazwyczaj jej członkowie, ale często także osoby postronne. Tak na przykład Giacomo Puccini napisał operę noszącą tytuł Cyganeria. Wymieniając nazwiska najsławniejszych członków cyganerii nie można nie wspomnieć także o Charles’’ie Aznavour, muzyku.

Page top