Cyganeria artystyczna

To content | To menu | To search

Saturday, February 9 2013

Artyści kiedyś i dziś

artysci.jpgArtyści tworzący dziesiątki a czasami nawet setki lat temu charakteryzowali się całkiem innymi poglądami niż obecnie. Ich zadaniem było tworzenie zgodnie z natchnieniem i własnym talentem. Nie oczekiwali poklasku a jednak dawali z siebie wszystko co najlepsze. Czasami ze względu na niezrozumienie pogrążeni byli w nędzy i biedzie. Nie było to, jednak dla nich przeszkodą. W obecnych czasach istnieje niewielu prawdziwych artystów. Większość z nich to osoby nastawione na karierę a co najważniejsze również pieniądze. Nie tworzą sztuki czy muzyki według swojego talentu. Kierują się ogólnymi trendami o oczekiwaniami tłumów, które mogą przynieść im sukces ekonomiczny. Co prawda takie sytuacje nie zdarzają się zawsze aczkolwiek mają miejsce bardzo często.

Thursday, February 7 2013

Działalność bohemy artystycznej

obraz_w_plamy.jpgNie można powiedzieć, że działalność cyganerii artystycznej była w jakikolwiek sposób spójna lub zaplanowana. Sytuacja wyglądała przeciwnie. Ich zadaniem było wyłącznie tworzenie sztuki dla sztuki. Oczywiście lubili szokować swoich widzów czy słuchaczy szczególnie jeśli pochodzili oni z wyższych sfer żyjących za pan brat z konwenansami oraz ograniczeniami. Cyganeria, której swego rodzaju przywódcą był Przybyszewski wydawała czasopismo, w którym zamieszczane były działa kontrowersyjne i czasami wzbudzające nawet niesmak. Mieli nieszablonowe podejście do sztuki, którego w ich czasach nie doceniano. Zwyczajni ludzie, szczególnie ci z wyższych sfer nie doceniali ich dzieł ze względu na to, że nie potrafili dostrzec ich czasami bardzo głębokiego sensu oraz znaczenia.

Monday, February 4 2013

Przedstawiciele bohemy artystycznej

Głównymi przedstawicielami bohemy inaczej cyganerii artystycznej byli buntownicy. Osoby zajmujące się w swoich czasach tematami drażliwymi i oburzającymi. Do ich grona bez wątpienia zalicza się Stanisław Przybyszewski będącym swoistym przywódcom całej, nieformalnej grupy. Inne osoby zaliczające się do bohemy europejskiej to Arthur Rimbaud oraz Paul Verlaine. Na temat samej bohemy tworzono piosenki i sztuki teatralne oraz operowe,. Ich autorami byli zazwyczaj jej członkowie, ale często także osoby postronne. Tak na przykład Giacomo Puccini napisał operę noszącą tytuł Cyganeria. Wymieniając nazwiska najsławniejszych członków cyganerii nie można nie wspomnieć także o Charles’’ie Aznavour, muzyku.